Estructura organitzativa

LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta directiva de La Formiga dona suport a l’equip tècnic i s’encarrega de regir, administrar i representar a l’entitat.

Està formada per les següents persones:

  • Pere Via Valls (President)
  • Gustavo de Miguel de Miguel (Vicepresident)
  • Jesús Gómez Pujol (Secretari)
  • Arantxa Griñón Lecumberri (Tresorera)
  • Anna Solà Gromaches (vocal)
  • Trinitat García Marín (vocal)
  • Ramiro Pàmpols (vocal)
  • Bernat Solé (vocal)
  • Martín Martínez (vocal)

L’EQUIP TÈCNIC

Jesús Gómez Pujol – Director Tècnic
Cofundador de La Formiga l’any 2000, ha estat vinculat a entitats de l’àmbit de la immigració i la interculturalitat des de 1988. És llicenciat en Economia per la UB.

Arantxa Griñón Lecumberri – Administració i Gestió Econòmica
Diplomada en Ciències Empresarials per la UB. Formació complementària en Cooperació Internacional. Desde l’any 2003 s’encarrega de la gestió econòmica i laboral  de La Formiga.

Gustavo de Miguel de Miguel – Projecte Escola de Llengua i Ciutadania
Des de l’any 1990 ha treballat, col.laborat, creat recursos o participat en projectes relacionats amb la immigració o la interculturalitat.  Diplomat en Professorat d’EGB en l’especialitat de Ciències Socials per la UB. Actualment coordina el projecte Escola de Llengua i Ciutadania.

Laia Navas Serra – Tècnica econòmica i de projectes
Tècnica especialitzada en economia social i solidària

Cristiane Rocha Pecorari – Gestió dels projectes. Estudis de relacions humanes i interpersonals d’atenció al públic. Universitat Anhembi Morumbi Brasil